Financiële steun van het provinciaal plattelandsloket

Om ervoor te zorgen dat het potentieel van de lokalen en het landschappelijk bijzondere terrein ook door een breder publiek gesmaakt kan worden werd er een breed draagvlak opgebouwd in Boekhoute en omgeving, ook buiten de scouts. Er werd een participatietraject doorlopen met verschillende verenigingen uit Boekhoute en omstreken.

Vorig jaar werd er een omvangrijk subsidiedossier ingediend bij het plattelandsloket van de provincie Oost-Vlaanderen, onder de maatregel ‘De versterking van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland door investering’. Met resultaat! Hiermee krijgen we financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling voor een derde van het project, goed voor bijna € 150.000,-. Dit onder het goedkeurend oog van de Provinciale Kwaliteitskamer.

Een overzichtskaart van alle goedgekeurde projecten staat op de site van het plattelandsloket.