Attesten

Ziekenfonds

Een heel aantal ziekenfondsen geven een tegemoedkoming wanneer u uw kind inschrijf in een jeugdwerking of wanneer uw kind op kamp gaat met de scouts.
Duw op het logo van uw ziekenfonds om zo'n aanvraagformulier te bekomen!

(link is external)         
(link is external)
(link is external)
(link is external)
Fiscaal attest 2014!

Heeft u een kind die in 2014 jonger was dan 12 jaar en meeging op scoutskamp? Dan ontvangt u net voor de belastingsaangifte van juni 2015 een fiscaal attest.

Enkele gedachten:

  • Enkel geldig voor kinderen onder de 12 jaar. Werd je zoon 12 jaar de dag na het kamp: u heeft gelukt. Was je dochter al 12 jaar toen het kamp begon: u heeft pech. De leeftijdsgrens is 18 jaar voor kinderen met een zware handicap.

  • Per opvangdag en per kind mag het bedrag niet hoger zijn dan 11,20 euro. Een simulatie: welpenkamp '14 is fiscaal aftrekbaar voor 78,40 euro (= 7 dagen x 11,20 euro) en niet voor het volledige kampgeld dat vb. 120 euro was.

  • U kan deze kosten enkel aftrekken voor kinderen die je fiscaal ten laste hebt.

  • Het gaat over het aanslagjaar 2014 (1 januari - 31 december), wat dus niet samenvalt met een scoutsjaar.

  • U hoort noch bij een papieren aangifte noch bij tax-on-web het fiscaal attest dat u van ons krijgt mee op te sturen. Wel hoor je dit bewijsstuk ter beschikking te houden van de administratie.

  • Betekent een fiscaal attest van 50 euro dat ik 50 euro minder personenbelastingen moet betalen? Zeker niet! Het gaat over een vermindering van je belastbaar inkomen. Pervers effect: wie veel verdient, kan meer aftrekken. Wie geen inkomen had in 2014, kan niets aftrekken.

  • De fameuze rubriek heet 'kinderopvang'. Als scoutsgroep appreciëren we dat de overheid jeugdwerk betaalbaar wil houden, maar willen we ons uitdrukkelijk distantiëren van de term 'kinderopvang'. Scouting hoort meer te zijn dan dat.