Giften

Giften vanaf € 40,- zijn fiscaal aftrekbaar.  Je hebt recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van je gift. Als je een gift doet van € 100,- krijg je dus bij je volgende belastingaangifte € 45,- vermindering. Je betaalt dus eigenlijk maar € 55,-!

Opmerking: De belastingvermindering voor giften in 2020 werd opgetrokken van 45 naar 60%. Op vrijdag 12 juni werd er door de federale regering een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen die deel uitmaken van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. Bij deze uitbreiding werd er ook gedacht aan de vrijwilligerssector.
 
Je gift stort je op het rekeningnummer BE55 4096 5041 4144.
Vermeld steeds BVG 5-360 SCOUTS BOEKHOUTE BOUWT.