Verhuur

!! Onze verhuur is tijdelijk opgeschort, waarbij nieuwe aanvragen niet behandeld zullen worden. !!
 

» Situering

De lokalen van scouts en gidsen Vlaanderen Michiel de Ruyter zijn gelegen op 500m van de dorpskern. In de dorpskern is er een bushalte met een verbinding met Eeklo en Zelzate (lijn 96), en Gent (lijn 52). Info over de busdiensten: de Lijn Oost – Vlaanderen. Het terrein is omgeven door een beek en ligt in de wijdse poldervlaktes. In de nabije omgeving vinden we verschillende natuurgebieden met dijken en kreken, (die een ideale speelgelegenheid vormen). En net over de grens met Nederland liggen enkele bossen. Een stafkaart van Boekhoute en omgeving ligt ter plaatse.

» Eigen accommodatie

3 lokalen, een grote keuken, toilet, sanitair gedeelte met 2 toiletten en een wasplaats. In één van de lokalen, aangrenzend aan de keuken, zijn er tafels, stoelen en eetgerei voor ± 30 personen. Kookgerei kan voorzien worden als dit vooraf is aangevraagd, met aparte waarborg. Het water is drinkbaar, de verwarming is met hete lucht. Handdoeken, toiletpapier en schoonmaakproducten zijn niet in de prijs inbegrepen.

» Beschikbaarheid

De lokalen worden enkel verhuurd aan verenigingen (particuliere initiatieven of feestjes worden geweigerd). Onze lokalen worden niet geschikt geacht voor groepen groter dan 30 personen. Tijdens de weekends zijn onze lokalen beschikbaar vanaf vrijdagavond 22h00 tot zondagmiddag 13h00, wegens eigen gebruik.

» Afval en milieu

De lokalen dienen in een nette toestand te worden achtergelaten. Ook in Boekhoute halen wij ons huisvuil selectief op. Glas hoort in de glasbak, naast sanitair gedeelte. PMD (plastic, metaal en drankkartons) wordt afzonderlijk opgehaald (blauwe vuilniszakken), restfractie in de gewone (groene) vuilniszak dus. Desbetreffende vuilniszakken, eigen aan de gemeente, zullen klaarliggen in de keuken en worden per stuk aangerekend; 1,00 - €./ stuk. Gelieve op het einde van uw verblijf de vuilniszakken aan de straatkant te zetten.

» Boekhoute

Boekhoute is een klein dorp in het noorden van Oost – Vlaanderen, met nauwe relaties. We vragen dan ook dat u met uw activiteit het dorp niet op stelten te zetten. Heb eerbied voor de goede dorpssfeer. Hou zowel jullie als onze naam hoog!

» Reservatie & verhuur

Eerst neemt men een optie op een datum, dit gebeurt via e-mail. U krijgt vervolgens via mail bevestiging of er op de aangevraagde datum verhuurd kan worden Het contract wordt dan opgestuurd in twee exemplaren en dient ondertekend te worden teruggestuurd.

  1. De reservatie is pas definitief nadat het voorschot ontvangen is en het contract teruggestuurd is naar de verhuurverantwoordelijke:verhuur@scoutsboekhoute.be
  2. Zowel het voorschot als het contract moeten de verhuurder minstens een week voor aanvang van het verblijf bereikt hebben. De poststempel geldt als officiële datum.
  3. Elektriciteit en water zijn in de prijs inbegrepen. De prijs van het gas zal ook apart worden aangerekend. Ook de vuilniszakken worden aangerekend, 1,00 - €/stuk.
  4. De waarborg, 200,00 €., wordt bij aanvang van het verblijf in contanten aan de verhuurverantwoordelijke gegeven, in ruil krijgt de huurder de sleutels. De waarborg wordt binnen de 14 dagen na afloop van het verblijf teruggestort. De geleden schade wordt verrekend, evenals de kosten uit punt 3 en punt 6. Een verklaring van de kosten volgt per post of op het overschrijvingsformulier.
  5. Indien de kosten (zie punt 4) het bedrag van de waarborg overschrijden kunnen deze op de huurder verhaald worden.
  6. Er wordt verondersteld dat het verblijf ordelijk loopt, het materiaal met respect behandeld wordt, de gebruikte lokalen en terreinen netjes achtergelaten worden en het verblijf met respect voor het milieu verloopt. Bij wangedrag of beschadiging zal VZW Michiel de Ruyter zich genoodzaakt voelen een de deel van de waarborg op te eisen. Per gebroken bord of glas rekenen we 0,75- € aan. Andere kosten zullen met de VZW overlegd worden om een kostprijs te bepalen.Wanneer men dat wenst kan men bij aanvang van het verblijf een controle doen naar de toestand van de gebouwen en materialen om onduidelijkheden achteraf te vermijden.