STAM

Wat is STAM?
Waarom die VOSOG?
Kan ik nog lid zijn van het verbond Scouts en Gidsen Vlaanderen?
Mag ik ook?

» Wat is STAM?

De STAM is een tak net zoals andere takken binnen de scouts en gidsen Michiel de Ruyter. In de STAM vindt je oudleiding terug en mensen die onze groep een warm hart toe dragen, zoals ouders van leden of leiding. Het is dan ook op maat van volwassenen dat we onze activiteiten organiseren en plannen. In het achterhoofd wetende dat er jonge kindjes kunnen aanwezig zijn of jeugd die geen deel uitmaakt van onze jeugdbeweging. Dat wil zeggen niet elke zondag paraat staan maar genoegen nemen met één activiteit in de maand. Ook dansen we minder frequent, in ons korte broek, ‘de horlepiep' te midden van een modderplas, maar laten we ons een leuke wandeling wel gevallen.

Uiteraard zijn we géén bejaardenbond. We trachten de activiteiten gepast te kruiden, afwisselend tussen actief en rustig. De activiteiten worden aangeboden aan de hand van een jaarkalender met zowel nieuwe als vaste elementen, maar suggesties zijn meer dan welkom en kan je kwijt in de ideënbus. Ook voorzien we driemaandelijkse uitnodigingen via mail en/of per post. Elk jaar is er een weekend ons STAM-kamp, gezellig onderonsje met af een toe een gepeperde activiteit.

Ook kan er beroep gedaan worden op ons STAM-mers van uit de active leidingsploeg om bij te springen waar nodig, zoals bij de jaarlijkse overgang tijdens examens, als interim leiding of bij ESKIMONOKINI,onze scoutsfuif. Dit is geheel vrijblijvend en meestal is er een spontane opkomst van STAMMERS die met raad en daad bijspringen.

» Waarom die VOSOG ?

Waarom die VOSOG? Wat is er mis met onze goede ouwe scouts groep? Er is niks mis met die goeie ouwe scouts, ware het niet dat er niet zoiets bestaat als STAM in het verbond, zeg maar een tak voor oud-leiding. Met andere woorden we zijn niet verzekerd tijdens onze activiteiten. Hier komt VOSOG in het spel. www.vosog.be(link is external) VOSOG is een scoutsvereniging voor volwassenen die los staat van scouts en gidsen vlaanderen en die ons de mogelijkheid bied om onze STAM-leden te verzekeren. Bovendien kiest VOSOG ervoor zich niet te moeien met de werking van de individuele stamtakken. Want dat we niet de enige zijn die deze formule toepassen kan je wel begrijpen.

Maar vroeger was de stam niet aangesloten bij VOSOG?
Dat is een feit. We zijn pas vorig jaar aangesloten en dit om de reden om iedereen te kunnen verzekeren voor één jaar en tegen een gunstig tarief.

- Een persoon betaalt: 10 euro
- Een koppel betaalt: 20 euro
- Een kind betaalt: 2,5 euro

Zo moeten we ons geen zorgen maken ingeval van pech en geen moeilijk formules van groepsverzekeringen doorspartelen.

Maar zijn we dan wel verzekerd als we als VZW lid of actief leider deelnemen aan jullie STAM activiteiten?
Zeker! We sturen onze jaarkalender en driemaandelijkse uitnodigingen ook door aan de groepsleiding. Zo staat elke activiteit bekend als scoutsactiviteit en is iedereen gedekt door zijn vereniging.

» Kan ik nog lid zijn van het verbond Scouts en Gidsen Vlaanderen?

Natuurlijk kan jij nog lid zijn van het verbond Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dan betaal je het lidgeld (35 euro) aan de groepssecretaris van onze scoutsgroep Michiel de Ruyter. Hierbij krijg je ook het tijdschrift 'Over en Weer', uitgegeven door het verbond.

Dit maakt geen verschil voor onze activiteiten, iedereen is welkom los van het feit waar je lid van bent, we zijn tenslotte allemaal STAMmers van de groep Michiel de Ruyter.

» Mag ik ook?

Bij onze activiteiten zijn uiteraard alle Leiding en VZW-leden meer dan welkom.