VZW

Wat is VZW?
Wie?
Voorbeelden van realisaties?
Waar komt het geld vandaan?
Tot slot!

» Wat is de VZW?

Wellicht heb je de naam V.Z.W. al horen vallen in en rond scouting. Je vond het misschien raar of stond er niet bij stil wat die term nu juist bij de scouts omvatte.

Laat mij dit even toelichten, de Vereniging Zonder Winstgevend doel ( afkorting V.Z.W.) is een vereniging in scouting van personen die hen kennis, activiteit en hun middelen belangloos inbrengen om het beheer van eigen terreinen en lokalen, materialen en het geld in goede banen te leiden. Dit beschermcomité der scoutsgroep Michiel De Ruyter werd opgericht op 15 mei 1963 en bevestigd in het Belgisch Staatsblad.

» Wie?

Het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

  • Voorzitter: Freddy Coucquyt
  • Ondervoorzitter: Peter Vande Moortele
  • Secretaris: Helga Eetesonne
  • Bestuurders:Van Den Bunder Evelien en Vincent Jeffrey (groepsleiding), Coucquyt Erik ( groepsaalmoezenier), July Persyn ( groepssecretaris), Braet Els, Berckmoes Luc, Geirnaerdt Gert

De vergadering gebeurt bij iemand ten huize of in de Vliet. We trachten om de twee maanden of bij dringende zaken samen te komen. Een vergadering begint met een openingstekst uit de bijbel, een artikel, gedicht, een ervaring of een mooi moment waar we iets dieper op in gaan met een eigen mening, gewaarwording.

De financiële toestand en uitgaven worden door Helga vakkundig verwoord en bijgehouden. We overlopen de zaken die afgewerkt zijn of nog moeten gebeuren. Via de groepsleiding vernemen we of er uit de groep vragen of suggesties zijn. De kas wordt aangevuld door de subsidies vanuit de Jeugdraad van Assenede en met de opbrengst van de mosselsouper en bloemenactie.

Dit is een opsomming van enkele werken. Hierbij mag ik de materiaaldienst niet vergeten die het materiaal onderhoudt en verzorgt. Voor verdere vragen, suggesties of opmerkingen kun je ons altijd aanspreken.

» Voorbeelden van realisaties?

De aankoop van een stevige grasmachine was nodig om het lange gras tussen de boompjes af te rijden. Na veel vergelijken en overwegen werd eind mei 2001 besloten het toestel nieuw aan te kopen. Het onderhoud van het terrein en grasmachine wordt verzorgd door Walter Braet, bijgestaan door dochter Els en Peter Vandemoortele. Het grotere en vlakker stuk gras wordt met een tractor afgereden door onze buur Vic Buysse.

Een overlopend pompbak met handpomp werd gemetst met behulp van Wim Verdegem. Het water wordt getrokken uit een bestaande waterput vooraan het nieuwe terrein. Op speelse momenten kan er gepompt worden, helaas een reukje aan het water doet er ons aan herinneren dat het niet drinkbaar is. De kampvuurkring werd gecreëerd uit de glooiingen van de berg achteraan het terrein, afgebakend met treinbilden als zitjes.

De buitenmuren van het Welpen en Kapoenenlokaal werden afgespoten en geschilderd onder een tropische zon. De houten buitenwand van VK.- en Stamlokaal werden ingeolied bij een zacht oktoberzonnetje.

In het JVK. – lokaal werd de elektriciteit vernieuwd met subsidies van de Jeugdraad en de hulp van Stijn VDM. De houtkolenbrander wordt vervangen door een gasconvector met een gesloten verbranding om co-vergiftiging te vermijden. Plaatsing in november met behulp van Hubert Dhont.

Het Welpenlokaal kreeg een nieuwe aluminium deur naar buiten opendraaiend. Met dank voor de plaatsing aan Gert Geirnaerdt en Joris van Heesvelde.

Bij de Kapoenen worden nieuwe kasten gemaakt om hun materiaal in op te bergen en een leidershoekje te creëren. Met dank aan Jan en Pa van Mele.

Recentelijk kreeg het welpenlokaal een nieuwe vloer en nieuwe ramen, werd het stamlokaal grondig onder handen genomen (nieuwe plafond en laagje verf), werd er pionierhout aangekocht en kreeg het pionierlokaal een grondige opknapbeurt.

» Waar komt het geld vandaan ?

  • Subsidies: De jeugdraad betaalt elk jaar een bedrag uit per lid. Dit om de werking te financieren. Daarnaast zijn er nog andere tegemoetkomingen zoals onderhoudpremies voor lokalen, kampvervoer en andere. Dit samen vormt een mooie som geld maar die volstaat niet om alle kosten te dragen. Omdat we scouting voor iedereen mogelijk willen houden, en niet enkel voor de mensen die het kunnen betalen, is het nodig dat we op zoek gaan naar extra middelen.
  • Bloemenactie: vele jaren geleden, vergeef mij dat ik niet precies weet hoeveel, was er geld nodig om lokalen te bouwen en terreinen te kunnen kopen. Er werd besloten om een huis aan huis verkoop te doen van perkplanten. Dat werd een succes en dat doen we nog steeds. Nu wordt dit geld gebruikt voor aankoop van materiaal zoals tenten, het tegemoet komen in de kampkosten maar de belangrijkste kost blijft het onderhoud van lokaal en terreinen.
  • Mosselsouper: is ook ontstaan uit geldnood maar is nu veeleer een gezellig familiegebeuren, waar we een centje aan overhouden

U stelt vast dat het lidgeld dat leden betalen hier nergens tussen staat. Dat komt omdat dit integraal wordt doorgestort naar het verbond VVKSM. Het grootste deel hiervan gaat naar de verzekering van de leden.

» Tot slot!

Het doet deugd om verder te werken en op te bouwen wat onze voorgangers gedaan en verwezenlijkt hebben. Helaas soms hebben we een tegenslag. Een vroege herfststorm heeft een spil van één van onze bomen afgerukt en laten belanden op de rug van onze Wolf. ( Een aandenken en symbool aan onze stichter en oud aalmoezenier E.H De Neve). De schade is onherstelbaar, maar de maker-ontwerper wil en kan een nieuwe maken. De bomen zijn volledig opgesnoeid door onze boswachter Geert Matthijs, waarvoor hartelijk dank. Een nieuwe wolf is besteld en werd op de overgang van 28 september 2003 opnieuw "gehuldigd".


Een Stevige Linker van,
Coucquyt Freddy