Scouts in België

De scouts is een grote jeugdbeweging. Een degelijke organisatiestructuur is dus nodig.

  • De 542 plaatselijke scouts- en gidsengroepen zijn uiteraard de basis van de beweging. Elke groep bepaalt zelf op welke manier er wordt gewerkt: gemengd of niet gemengd, planning van activiteiten en de inhoud ervan, beheer van financiën , lokalen en materiaal ... De vergadering van alle leid(st)ers van een groep noemen we de groepsraad die wordt voorgezeten door een verkozen eindverantwoordelijke: de groepsleid(st)er. In een gemengde groep verkiezen we een man/vrouw duo om de kar te trekken. Het is de groepsraad die de werking van de groep bepaalt. Vaak bestaat er naast de groepsraad ook een oudercomité, een stamwerking voor oud-leiding, enz. Deze comités kunnen heel zinvol werk verrichten om de groep leefbaar te houden. Maar zij moeten een ondersteunende rol blijven spelen zonder zich te mengen in de eigen koers die de groep vaart. In een jeugdbeweging wordt de jeugd geleid door jeugd. Alle belangrijke beslissingen worden door de groepsraad genomen.

  • De eerste schakel na de groep is het district. Dat groepeert een tiental groepen uit eenzelfde buurt. De groepsleid(st)ers uit een district zitten samen in de districtsraad en kiezen een districtscommissaris als eindverantwoordelijke. Er zijn 56 districten. De districtscommissarissen ondersteunen de groepsleiding en zijn de eerste lijnshulp bij problemen.

  • Een viertal districten vormen dan weer een gouw. Ook hier kiezen de verschillende districtscommissarissen een eindverantwoordelijke. De gouw ondersteunt de districten en organiseert daarnaast nog andere activiteiten voor leiding, leden en/of districten.

  • De 12 gouwen opgeteld, krijgt de naam 'het Verbond' van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit Verbond werkt, via verschillende vergaderingen, beleid en initiatieven uit voor Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Maar daar blijft het niet bij; Er zijn nog andere Belgische federaties van scouts en gidsen.
En ook wereldwijd. Wil je hier meer over weten? Kijk dan eens op onze pagina Scouts wereldwijd.