Wat is scouts?

Scouts en Gidsen Vlaanderen is een jeugdbeweging die zich richt naar alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. Scouting speelt zich af in de vrije tijd en draagt - door een specifieke methode - bij tot de ontspanning en opvoeding van kinderen en jongeren. Week na week, jaar-in, jaar-uit.

Speels en met een groot hart voor avontuur geeft een scouts- of gidsengroep jongens en meisjes een plek waar ze samen kunnen opgroeien en zich ontplooien. Een leeftijdstak biedt jongens en meisjes ruimte om zich te ontwikkelen tot sportieve, creatieve en sociaal bewogen mensen. Een plaats waar ze kansen krijgen om zich een eigen visie en levenshouding te vormen, hiervoor leren opkomen en rekening houden met anderen.

Jonge mensen hebben deze jeugdbeweging zélf in handen. Jongeren creëren het spel van scouting in samenspraak met mekaar. Vanuit hun ervaring en realiteit leren kinderen en jongeren zien en voelen wat rechtvaardigheid en geluk kunnen betekenen. Welpen en kabouters merken aan den lijve dat valsspelen de pret bederft. Gidsen en verkenners voelen de tijdloze zaligheid van een vluchtig kamp. VVKSM wil scouts en gidsen hiervoor gevoelig maken en hen laten ondervinden welke rol zij kunnen spelen ten opzichte van zichzelf en van anderen.

Scouting wil niemand forceren om grenzen van eigen mogelijkheden te overtreffen of om tegen eigen inzichten in te handelen. Scouting is niet dwingend. Wél wil scouting kinderen en jongeren prikkelen en uitnodigen om hun eigen mogelijkheden te verkennen, talenten aan te scherpen.