Kapoenen

Leeftijd: 
6 tot 8 jaar

Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en expressie. En daar spelen we volop op in. Het hoogtepunt in een kapoenenleven? Voor de eerste keer op kamp!

Het kapoenenkamp gaat dit jaar door van 13 tot 17 juni 2020.

Leidingsploeg:

   ★ Kobe Coene (takververantwoordelijke)
   ★ Heleen Normandie (takverantwoordelijke)
   ★ Sarah Roesbeke
   ★ Bas Ingels
   ★ Zeno Verdegem
   ★ Mare Coucquyt
   ★ Goedele Bekaert
   ★ Justine Boelens

Contact:
kapoenen@scoutsboekhoute.be