VZW

Leeftijd: 
18+ jaar

VZW Michiel De Ruyter?

Wellicht heb je de naam "VZW" al horen vallen in en rond scouting. Je vond het misschien raar of stond er niet bij stil wat die term nu juist bij de scouts omvatte.

Onze Vereniging Zonder Winstgevend doel ( afkorting VZW) is een vereniging in scouting van personen die hen kennis, activiteit en hun middelen belangloos inbrengen om het beheer van eigen terreinen en lokalen, materialen en het geld in goede banen te leiden. Dit beschermcomité der scoutsgroep Michiel De Ruyter werd opgericht op 15 mei 1963 en bevestigd in het Belgisch Staatsblad.

Bijkomende info vindt u op onze VZW-pagina terug.

Contact:
vzw@scoutsboekhoute.be